04/10/2015 | 0

Phong bì trở thành văn hóa của Việt Nam

Phong bì trở thành văn hóa của Việt Nam

Theo ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, nhiều doanh nhân đã hằn sâu thói quen cứ đến chính quyền là phải mang phong bì. Nó đã trở thành văn hóa của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung- viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương- cũng nêu lên vấn đề luật ở Việt Nam không nhiều, nhưng nghị định, thông tư thì rất lớn. Điển hình chỉ có một Luật giao thông, nhưng có tới 13 nghị định hướng dẫn thi hành, và 67 thông tư hướng dẫn. Qua hàng chục năm nghiên cứu, ông Cung khẳng định thông tư có thể sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng. Ông Cung đề nghị hàng loạt vấn đề để có môi trường kinh doanh tốt hơn. Thí dụ như phải bỏ thói quen có luật rồi vẫn ngồi chờ nghị định, thông tư hướng dẫn. Không chấp nhận thông tư khác luật, phải đòi hỏi luật đủ rõ để thực hiện ngay. Doanh nghiệp cần chủ động tham gia các cuộc tham vấn chính sách, không để sân chơi này dành cho vài nhóm lợi ích. Khi muốn Nhà nước phải thay đổi thì người dân cũng phải thay đổi. Thói quen đưa phong bì phải thay đổi. Tuy nhiên, ông Cung nhìn nhận nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Nhưng không phải bất khả thi.

Thanh Lan / SBTN