27/10/2014 | 1

Phối hợp viên đối phó với Ebola của Liên Âu kêu gọi huy động 40,000 nhân viên

Phối hợp viên đối phó với Ebola của Liên Âu kêu gọi huy động 40,000 nhân viên

Brussels – Bỉ. (Reuters) – Phối hợp viên đối phó với Ebola của Liên Âu đã kêu gọi huy động 40,000 nhân viên để chống lại bệnh dịch ở Tây Phi.

Mở họp báo tại Brussels, ông Christos Stylianides nói rằng phải cần giường bệnh nhiều hơn. Từ 1,000 vào lúc này phải nhanh chóng tăng lên 5,000 càng sớm càng tốt. Mỗi giường bệnh đòi hỏi tám nhân viên y tế và hỗ trợ viên đảm trách. Có nghĩa là cần phải huy động ngay lập tức ít nhất 40.000 nhân viên. Ông Stylianides cho biết Liên Âu bảo đảm cho nhân viên y tế quốc tế là họ sẽ được đưa về Âu Châu chữa trị trong trường hợp họ bị lây bệnh. Liên Âu đã chỉ định ông Christos Stylianides làm phối hợp viên đối phó với Ebola trong ngày Thứ Năm để chỉ đạo công tác chống Ebola ở Tây Phi sau khi bị chỉ trích là Liên Âu đã không không làm gì để giúp chống Ebola.

Ông Christos Stylianides sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ cao ủy vào ngày 1 tháng 11. Ông Christos Stylianides là một bác sĩ giải phẩu răng, 56 tuổi, là dân biểu và cũng là phát ngôn viên chính phủ Cyprus trong thời gian khủng hoảng tài chánh năm 2013. Các nước Liên Âu đã gia tăng đóng góp tiền bạc, bệnh viện, dụng cụ và nhân viên y tế cho các nước Tây Phi sau khi bị chỉ trích. Cho tới khi ông Christos Stylianides được chỉ định, sự đóng góp của các nước Âu Châu trong nỗ lực chống Ebola là đóng góp của riêng của từng nước, không phải là sự đóng góp của Liên Âu. (H. Võ)