15/10/2015 | 0

Phó TT Joe Biden phát biểu về dự án xây dựng nước Mỹ

Phó TT Joe Biden phát biểu về dự án xây dựng nước Mỹ

Washongton, DC. (CBS) – Phó Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại một cuộc họp bàn tròn, phát biểu về Build America là dự án được thực hiện vào năm 2014.

Build America nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa khu vực công và tư nhân, trong việc thực hiện dự án cơ sở hạ tầng. Ông Biden kêu gọi phát triển hơn và hiện đại hóa các hải cảng, đường xe điện ngầm và nhiều mạng lưới cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ. Phó tổng thống nói sự hợp tác giữa tư nhân và chính phủ là điều quan trọng. Hai bên phải bảo đảm hỗ trợ lẫn nhau khi có liên quan đến cơ sở hạ tầng. Đó là lý do Tổng thống Obama và ông đưa ra dự án này vào năm ngoái. Hai bên phải phối hợp nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để giúp cộng đồng, thành phố và tiểu bang, để các hệ thống điện nước, giao thông, bến cảng, đều được hiện đại hóa.

Ông Biden cho biết một trong những trách nhiệm của ông là đối phó với hoạt động khủng bố, các mối đe dọa ở trong nước Mỹ. Nhưng không thể có sự đối phó tốt nếu các đường xe điện ngầm đều cũ kỹ như 5 đường xe điện ngầm ở New York. Tất cả đều được xây dựng vào năm 1890. Đường xe điện ngầm ở Baltimore được xây dựng vào năm 1868. Thậm chí khi đến nhà ga ở Baltimore, ông chẳng thấy bóng dáng của một nhân viên an ninh hoặc cảnh sát đâu cả. Đó là một trong những lý do Hoa Kỳ có thể bị tấn công từ bên trong. (Mai Đức)