30/10/2021 | 6

Phó Tổng Thống Kamala Harris tiêm mũi ngừa COVID-19 thứ ba của Moderna

Phó Tổng Thống Kamala Harris tiêm mũi ngừa COVID-19 thứ ba của Moderna

Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiêm mũi thứ ba ngừa COVID-19 vào thứ Bảy. Tòa Bạch Ốc đã đưa ra thông báo và khuyến khích những người Mỹ đủ điều kiện nên làm theo. Phó tổng thống Harris đã nhận được liều vaccine Moderna đầu tiên vào ngày 29 tháng 12 và liều thứ hai ngay sau Ngày nhậm chức vào ngày 26 tháng 1.

Tòa Bạch Ốc cho biết phó tổng thống Harris, 57 tuổi, đủ điều kiện để được tiêm  tăng cường vì nà thường xuyên đi công tác và tiếp xúc với nhiều người như một phần nhiệm vụ của mình.  Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã phê duyệt liều tăng cường cho những người từ 65 tuổi trở lên, những người có tình trạng bệnh từ trước và những người có nguy cơ phơi nhiễm cao do công việc của họ.

Khoảng 2/3 người Mỹ – gần 221 triệu người – đã nhận được ít nhất một mũi tiêm, và gần 17 triệu người đã tiêm mũi tăng cường.