24/09/2013 | 1

PHÓ TỔNG THỐNG JOE BIDEN ỦNG HỘ NGHỊ TRÌNH CẢI CÁCH CỦA MỄ TÂY CƠ

PHÓ TỔNG THỐNG JOE BIDEN ỦNG HỘ NGHỊ TRÌNH CẢI CÁCH CỦA MỄ TÂY CƠ

Tin Mexico City – Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với phó Tổng thống Joe Biden tại thủ đô Mexico, Tổng thống Enrique Peựa Nieto cho biết hai bên đồng ý mở rộng hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp hiện nay, góp phần vào công cuộc xây dựng Bắc Mỹ thành khu vực thịnh vượng và năng động nhất thế giới. Trước đó, phó Tổng thống Biden đánh giá cao công cuộc cải cách mà chính phủ Tổng thống Peựa Nieto đang tiến hành, và khẳng định Mễ Tây Cơ sẽ thành công như Hoa Kỳ từng làm trong quá khứ. Ông Biden tái khẳng định quyết tâm đưa mối quan hệ song phương vào giai đoạn phát triển cao hơn, có chất lượng hơn vì lợi ích của người dân mỗi nước và trên tinh thần đưa Bắc Mỹ trở thành khu vực thịnh vượng và phát triển nhất trong thế kỷ 21.

Ông nói Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ chương trình cải cách của ông Peựa Nieto. Ông nhấn mạnh Mễ Tây Cơ là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông Obama và Hoa Kỳ chủ trương đa dạng hóa mối quan hệ tốt đẹp này ở mọi cấp và mọi lĩnh vực. Phó Tổng thống công bố ủng hộ 250,000 Mỹ kim cho vùng bị mưa bão tại Mễ Tây Cơ, cam kết sẽ giúp đỡ nhiều hơn với hình thức trợ giúp có hiệu quả nhất.