20/11/2016 | 0

Phó tổng thống Joe Biden thảo luận tiến bộ Mỹ đạt được

Phó tổng thống Joe Biden thảo luận tiến bộ Mỹ đạt được

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Phó Tổng Thống Joe Biden thảo luận về sự tiến bộ mà Hoa Kỳ đã đạt được để bảo đảm bất cứ ai làm việc chăm chủ, theo quy định, có cơ hội thực sự để gia nhập tầng lớp trung lưu.

Ông Biden tuyên bố, trong 8 năm qua, Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ đáng kể, từ làm việc với Quốc Hội để cắt giảm thuế cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cho tới dùng quyền hành pháp để giúp cho 1.1 triệu người lao động được nghỉ bệnh có ăn lương.

Kể từ khi Tổng Thống Barack Obama kêu gọi tăng lương tối thiểu vào năm 2013, 18 tiểu bang và 55 thành phố đã tăng lương tối thiểu. Phó tổng thống lưu ý rằng mặc dù đạt được tiết bộ, họ vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để tạo cơ hội cho người lao động Hoa Kỳ. Bởi vì khi họ có cơ hội, người lao động Hoa Kỳ không bao giờ làm cho quốc gia của mình thất vọng. (Nguyên Trân)