04/09/2013 | 0

PHÓ CHỦ TỊCH SAIGON TỐ BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁ HOẠI

PHÓ CHỦ TỊCH SAIGON TỐ BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁ HOẠI

Tin Saigon – Phó chủ tịch thành phố Saigon vừa lên tiếng tố cáo Bộ Kế Hoạch Đầu Tư đã phá sập hệ thống đăng bộ kinh doanh qua mạng của thành phố này. Tại một cuộc hội thảo về Chính quyền điện tử diễn ra hồi cuối tuần vừa qua ở Hà Nội, phó chủ tịch của thành phố Saigon, đã phê phán Bộ Kế Hoạch Đầu Tư hết sức gay gắt. Theo đương sự thì kể từ khi Bộ Kế Hoạch Đầu Tư buộc thành phố phải ngưng sử dụng hệ thống đăng bộ kinh doanh qua mạng do nhà nước xây dựng cách nay hàng chục năm, để dùng hệ thống do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư thực hiện cho toàn quốc, số lượng doanh nghiệp ở Saigon làm các thủ tục ghi tên kinh doanh qua Internet đã tụt xuống bằng con số 0.Đương sự cho biết Saigon là nơi đầu tiên ở Việt Nam xây dựng và vận hành hệ thống đăng bộ kinh doanh qua Internet từ đầu thập niên 2000.

Tính đến khi bị Bộ Kế Hoạch Đầu Tư buộc phải phá sập hệ thống này để dùng hệ thống do họ tạo ra, đã có từ 50% đến 60% doanh nghiệp ở Saigon làm các thủ tục có liên quan đến đăng bộ kinh doanh qua Internet. Thế nhưng Hệ thống do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư tạo ra và áp dụng thống nhất trên toàn quốc đã đem tới kết quả là không còn doanh nghiệp nào có thể làm các thủ tục này trên Internet và kết luận rằng đây là một hình thức phá hoại, khó có thể tính hết được thiệt hại.Ông này cho biết nay mỗi ngày có hàng trăm, hàng ngàn đại diện doanh nghiệp tại Saigon phải trực tiếp đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư Saigon để làm các thủ tục liên quan tới ghi tên hoạt động kinh doanh, gây khó khăn cho cả Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố lẫn doanh nghiệp. Nhiều người đã than phiền về sự áp đặt vừa vô lý, vừa thiếu hiệu quả như vậy.