12/09/2013 | 1

Phó chủ tịch CSVN thú nhận tham nhũng ăn của dân không từ một cái gì

Phó chủ tịch CSVN thú nhận tham nhũng ăn của dân không từ một cái gì

Bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phải than vãn về tình trạng tham nhũng trong nước, trong một cuộc họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội hôm qua nhân dịp cơ quan này cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Bà này than phiền về tình trạng tham nhũng của quan chức chế độ ở mọi mặt, từ ăn chận tiền trợ giúp người nghèo ở Hà Tĩnh đến nuốt tiền cơm của học trò nghèo miền núi. Tiền giúp gia đình liệt sĩ, thương binh cũng chẳng tha.

Bà này còn nhắc đến hiện tượng giám đốc bệnh viện khám bệnh cho bệnh nhân rồi đưa đơn thuốc đến nhà mình mua, cho đưa phương tiện bên ngoài vào bệnh viện rồi cùng chia doanh thu. Bà tuyên bố bây giờ không ai sợ pháp luật, không sợ bị trừng trị nữa rồi, mỗi ngày ăn từng tí của dân, liều thuốc chích ngừa cũng ăn, tiền chữa bệnh cũng ăn. Tham nhũng được mô tả là ở khắp mọi nơi, mọi ngành trong guồng máy công quyền tại Việt Nam.

Nhưng theo một bản phúc trình về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 của Tổng Thanh Tra Chính Phủ gửi Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội thì chỉ có 36 trường hợp người đứng đầu bị xử do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Để ngăn chặn tham nhũng, chế độ Hà Nội làm ra Luật Phòng Chống Tham Nhũng và hàng năm đòi hỏi quan chức phải kê khai tài sản cá nhân hàng năm. Theo bản phúc trình của Tổng Thanh Tra nhà nước thì chỉ có 3 trường hợp kê khai không trung thực và chỉ bị cảnh cáo. Những bản kê khai này không được công bố để người dân giám sát.