28/04/2017 | 0

Phó bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được tìm thấy ở miền Nam nước Anh

Phó bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được tìm thấy ở miền Nam nước Anh

Chichester, England. (Reuters) – Nhóm chuyên gia cho biết một phó bản viết tay rất hiếm của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ được tìm thấy trong kho lưu trữ của một thành phố cổ miền nam nước Anh trong nhiều thập niên.

Giờ đây nhóm chuyên gia Anh và Mỹ đang cố gắng tìm hiểu xem phó bản có mặt ở kho lưu trữ như thế nào. Đây là phó bản viết tay thứ nhì của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, được cất giữ tại một căn phòng chứa đầy văn bản của Văn phòng Lưu trữ West Sussex ở Chichester. Phó bản bị chôn vùi ở đây hơn 60 năm, cho tới khi 2 nhà nghiên cứu của Đại học Havard là Danielle Allen và Emily Sneff công bố vào thứ Sáu tuần trước.

Rất nhiều phiên bản được in khác của Tuyên ngôn Độc lập hiện diện ở khắp nơi, và phó bản viết tay thứ nhất hiện nay vẫn được cất giữ tại Cơ quan lưu trữ Quốc gia ở Washington. Nhà nghiên cứu Wendy Walker cho biết phó bản thứ nhì viết trên tờ giấy 24 x 30 (60 x 76 cm), đặt ra nhiều câu hỏi không có câu trả lời.

Nhóm nghiên cứu đại học Harvard tin rằng phó bản này được viết trong thập niên 1780, tại thành phố New York hoặc tại thành phố Philadelphia.  Họ cũng tin rằng chủ nhân phó bản này là công tước Richmond đệ tam, nổi tiếng là “Công Tước Cấp Tiến”, vì ông ủng hộ thuộc địa Hoa kỳ trong thời Chiến tranh Cách mạng.

Phó bản sẽ được đưa tới Thư viện Anh quốc để giám định thêm về khoa học, tìm hiểu xem chủ nhân thực sự của phó bản này là ai. (Mai Đức)