27/01/2014 | 1

Philly Major Pay Bet to No Mayor

Philly Major Pay Bet to No Mayor

New Orleans, Louisiana (CBS)
Thị trưởng Philadelphia cá cược đội Saints thua và hôm Chủ Nhật, ông tới New Orleans để thực hiện lời hứa của mình.
Trước đó, thị trưởng New Orleans Mitch Landrieu và Thị Trưởng Philadelphia Michael Nutter tham gia một cuộc cá cược thân thiện vào kết quả trận đấu trong giải NFC Mildcard, khi đội Saints tháng Eagle với kết quả 26-24.
Họ cam kết quyên tặng cho cộng đồng nếu họ bị thua. Và do ông Nutter bị thua cược, ông quyên tăng 2,500 Mỹ kim cho chương trình Bóng Rổ Nola for Life Midnight của thành phố New Orleans.

Minh Hằng