16/05/2016 | 0

Philippines: Tổng thống tương lai hứa kỷ luật theo kiểu Singapore

Philippines: Tổng thống tương lai hứa kỷ luật theo kiểu Singapore

Davao, Philippines. (Reuters) – Người dân Philippines sắp tới phải chịu một cuộc sống có kỷ luật hơn dưới thời của Tổng thống tương lai Rodrigo Duterte.

Ông Duterte cho biết hôm Thứ Hai là ông sẽ hạn chế một số quyền tự do xã hội để đem lại trật tự cho Philippines. Được đắc cử vào tuần trước dựa trên một nền tảng luật pháp và trật tự, ông Duterte nói với các phóng viên ở Davao là ông sẽ dùng các phương cách tương tự như Singapore để chống lại các hành vi phản xã hội. Ông hứa là sẽ cấm hút thuốc và uống rượu ở những nơi công cộng, cũng như gia tăng kiểm soát việc lái xe nhanh và lái xe say rượu.

Ông cũng cam kết sẽ cho hồi phục lại hình phạt tử hình, mà đã bị bãi bỏ vào năm 2006, và cho phép cảnh sát bắn ngay tại chỗ các kẻ bị nghi ngờ thuộc vào các tổ chức tội phạm. Ông Duterte cho biết những phụ huynh nào để con cái của họ ra khỏi nhà sau 10 giờ đêm sẽ bị truy tố vì tội bỏ bê, và các tài xế tắc xi sẽ được bắt buộc để tính tiền một cách trung thực. Ông cũng hứa sẽ tìm cách để chống lại việc gây ra tiếng ồn vào ban đêm.

Theo các kết quả kiểm phiếu không chính thức, người dân Philippines đã bình chọn ông Duterte với một tỉ lệ lớn, trao cho cho viên thị trưởng Davao 71 tuổi, một nhiệm kỳ sáu năm duy nhất trong tổng thống chế của Philippines. (Lê Hoàng)