Philadelphia tưởng niệm Quốc Hận 30/4

10 giờ 30 sáng ngày 30/4, người Việt tại Philadelphia tổ chức buổi tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30-04 tại kỳ đài Việt Mỹ thuộc đài tưởng nhớ các cựu chiến binh Mỹ hy sinh tại Việt Nam và kỳ đài Việt Mỹ tại trung tâm thương mãi Việt Nam thuộc thành phố Philadelphia.