Phiên toà 3 nhà tranh đấu Bùi Hằng, Văn Minh, Thúy Quỳnh