Phiên chợ sách tại Sài Gòn chuyên bán sách trước 1975

Ngày thứ bảy 26/09/15, ở Sài Gòn có một phiên chợ sách cũ Sài Gòn do nhà báo Trần Công Khanh khởi xướng, mở phiên bán đầu tiên. Phiên chợ nằm trong con hẻm nhỏ, khuôn viên quán cà phê ở quận 3, chỉ bán mỗi tháng vào hai sáng thứ bảy cách nhau hai tuần lễ. Đây là điểm hẹn mới của những người mê sách, đặc biệt là sách xuất bản ở miền Nam trước năm 1975. Những chủ sách đến góp mặt ở phiên chợ không vì kế sinh nhai, mà là để tìm kiếm tri ân, được trò chuyện. Mọi người được nhắc kể về những cuốn sách đắc ý, những cuốn sách thuộc về ký ức hay chốn xưa, thuở mà đất nước còn trong không khí giáo dục và văn hóa tự do.