26/09/2013 | 0

PHI THUYỀN SOYUZ ĐÁP LÊN TRẠM KHÔNG GIAN QUỐC TẾ

PHI THUYỀN SOYUZ ĐÁP LÊN TRẠM KHÔNG GIAN QUỐC TẾ

Tin Tổng hợp – Phi thuyền con nhộng Soyuz của Nga đã rời dàn phóng ở Trung tâm Baikonur lúc 20 giờ 58 phút theo giờ quốc tế ngày thứ Tư. Sau 6 giờ rời dàn phóng, phi thuyền đã đưa chỉ huy trưởng Oleg Kotov, Phi hành gia Nga Sergey Ryazanskiy và Phi hành gia Hoa Kỳ Michael Hopkins lên tới trạm không gian quốc tế, là công trình đóng góp của 15 nước trị giá trên 100 tỷ mỹ kim. Chỉ mới có 2 toán phi hành gia được đi con đường ngắn nhất. Trước đây các phi thuyền Soyuz phải mất 2 ngày bay mới lên tới trạm. Ba phi hành gia mới lên sẽ làm cho Trạm có đầy đủ lại con số 6 người.

Từ ngày 10 tháng 9, chỉ còn 3 phi hành gia ở trên Trạm là chỉ huy trưởng tạm thời Fyodor Yurchikhin, Karen Nyberg của NASA và Luca Parmitano của cơ quan không gian Liên Âu. Phi hành gia Oleg Kotov sẽ trở thành chỉ huy trưởng của trạm. Trong thời gian 5 tháng ở trên trạm, 2 Phi hành gia Kotov và Ryazanskiy sẽ đi bộ ngoài không gian 3 lần, trong đó có lần lấy ngọn đuốc không còn lửa khi Olympic Mùa Đông khai mạc ở Sochi vào tháng 2 năm 2014. Ngọn đuốc Olympic sẽ đưa lên trạm ngày 6 tháng 11. Các phi hành gia Yurchikhin, Nyberg và Parmitano sẽ mang ngọn lửa về quả đất 4 ngày sau đó để cuộc rước đuốc có thể tiếp tục.