13/07/2016 | 0

Phi thuyền Juno gửi hình ảnh Mộc Tinh

Phi thuyền Juno gửi hình ảnh Mộc Tinh

Pasadena, California. (Reuters) – Phi thuyền Juno của NASA gởi hình ảnh đầu tiên của Mộc tinh trong quỹ đạo sau khi thực hiện hành trình 5 năm tới hành tinh này vào ngày 4 tháng 7.

Máy ảnh của Juno được bật lên 6 ngày sau khi Juno bay vào quỹ đạo của Mộc Tinh. Hình ảnh mới được ghi lại vào ngày 10 tháng 7, khi phi thuyền cách Mộc Tinh 2.7 triệu dặm. Hình ảnh màu cho thấy các điểm đặc trưng trong khí quyển trên Mộc Tinh, bao gồm các đốm đỏ khổng lồ và ba trong bốn mặt trăng lớn nhất của hành tinh khổng lồ là Io, Europa và Ganymede. Phóng lên từ Florida gần 5 năm trước, Juno cần được định vị chính xác, đốt cháy động cơ chính của mình đúng thời điểm và giữ động cơ cháy trong vòng 35 phút để trở thành phi thuyền thứ hai bay vào quỹ đạo của Mộc tinh.

Là hành tinh lớn nhất trong Thái Dương Hệ, Mộc tinh là khối cầu khí khổng lồ có đường kính lớn gấp 11 lần và nặng gấp 300 lần địa cầu. Giới nghiên cứu nhận định nó là hành tinh đầu tiên hình thành trong hệ Mặt Trời và nắm những manh mối về quá trình tiến hóa của Thái Dương Hệ. Bằng cách nghiên cứu cấu trúc bên dưới bề mặt của Mộc tinh, phi thuyền Juno sẽ giúp con người giải mã những bí ẩn.

Juno sẽ bay quanh hai cực của Mộc tinh để tránh những vành đai bức xạ nguy hiểm nhất của nó. Phi thuyền sở hữu một bộ phận đặc biệt để ngăn chặn bức xạ. (Nguyên Trân)