27/06/2016 | 0

Phí medicare phần B tăng 22%

Phí medicare phần B tăng 22%

Washington, DC – Theo Wall Street Journal, gần một phần ba những người được hưởng Medicare phải chịu tăng phí bảo hiểm trong năm tới.

Đây là kết quả của một chính sách trong những hoàn cảnh cụ thể, bắt buộc một số người thụ hưởng, bao gồm những người có thu nhập cao, chia sẻ gánh nặng chi phí gia tăng. Các quỹ ủy thác chương trình bảo hiểm của chính phủ dự trừ phí bảo hiểm Medicare phần B có thể tăng tới 22% đối với những người thụ hưởng giàu có. Medicare phần B chi trả cho các lần khám bác sĩ và những dịch vụ chăm sóc ngoại trú khác.

Bà Tricia Neuman, phó chủ tịch và chuyên gia về Medicare tại Quỹ Từ Thiện Gia Đình Kaiser cho biết sự gia tăng dự trù là kết quả từ một giao điểm các qui định của Medicare và An Sinh Xã Hội. Theo điều khoản không gây hại của Luật An Sinh Xã Hội, Medicare không thể tăng phí bảo hiểm lớn hơn những gì mà hầu hết những người thụ hưởng nhận được thông qua việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm của sở An Sinh Xã Hội. Mức điều chỉnh cho năm 2017 dự trù vào khoảng 0.2% do tỷ lệ lạm phát thấp. Do đó Medicare không thể tăng phí nhiều hơn số tiền An Sinh Xã Hội tăng mà khoảng 70% người thụ hưởng hội đủ điều kiện cho điều khoản không gây hại nhận được. Thay vào đó, Medicare chia sẻ gánh nặng chi phí gia tăng cho số 30% người thụ hưởng còn lại.

Những người phải trả mức tiêu chuẩn 121.80 Mỹ kim một tháng cho Medicare phần B trong năm nay sẽ phải trả 149 Mỹ kim một tháng trong năm 2017. Những người có thu nhập cao hơn còn phải trả nhiều hơn nữa. (Nguyên Trân)