17/09/2014 | 0

Phe ủng hộ liên hiệp với Anh đang an tâm với kết quả thăm dò

Phe ủng hộ liên hiệp với Anh đang an tâm với kết quả thăm dò

Edinburg – Scotland. (Reuters) – Một tiệm bánh cupcake ở Edinburg đã đưa chất ngọt vào cuộc trưng cầu dân ý Scotland với hình thức trang trí rất đẹp. Khách hàng tại tiệm bánh Cuckoo được mời bỏ phiếu qua sự chọn lựa bánh.

Cử tri có thể chọn bánh trên mặt trang trí quốc kỳ Scotland với chữ YES hay quốc kỳ Anh với chữ NO. Họ có thể chọn bánh có dấu hỏi nếu chưa có quyết định. Hai đồng chủ nhân tiệm bánh là Graham Savage và Vidya Sarjoo đã đưa ra sáng kiến từ tháng Ba để thực hiện một cuộc thăm dò riêng của họ. Cô Sarjoo nói rằng cô thật vô cùng thú vị là đã có nhiều người từ nhiều nơi trên thế giới đến theo dõi kết quả thăm dò của tiệm trong 3 tuần qua. Trong lúc còn chưa đầy 24 giờ người Scotland đi bỏ phiếu, số người chọn bánh có chữ NO dẫn đầu chút ít so với bánh có chữ YES. Cô Sarjoo nói rằng đã có rất nhiều người quan tâm, họ đã tới để biết kết quả mới nhất, nhiều người e-mail hỏi kết quả. Bà Anna Savage nói rằng bà ta tới mua bánh chữ NO vì sẽ bỏ lá phiếu NO vào ngày mai, bà mua cho mỗi người trong gia đình một chiếc bánh chữ NO để cả gia đình bà đều bỏ phiếu NO vào ngày mai.

Trong cuộc trưng cầu vào ngày mai, cử tri chỉ trả lời YES hay NO đối với một câu hỏi duy nhất là Scotland nên độc lập hay không. Phiếu YES chiếm đa số sẽ chấm dứt sự liên hiệp giữa Scotland và England đã trải dài 307 năm. Kết quả thăm dò mới nhất của ICM, Opinium và Survation cho thấy tỷ lệ ủng hộ độc lập là 48% so với ủng hộ liên hiệp là 52%. Tuy nhiên đang có từ 8% tới 14% cử tri chưa có quyết định. (H. Võ)