12/03/2018 | 1

Phe ủng hộ dân chủ không giành đủ ghế để phủ quyết tại nghị viện Hong Kong

Phe ủng hộ dân chủ không giành đủ ghế để phủ quyết tại nghị viện Hong Kong

Hong Kong. (Reuters)- Các nhà vận động dân chủ Hong Kong đã không giành được đủ số ghế, để đủ quyền phủ quyết tại viện lập pháp 70 ghế, trong cuộc bầu cử bất thường để điền khuyết 4 chiếc ghế bị bỏ trống.

Các nhà dân chủ chỉ dành được 2 trong 4 ghế, như vậy là phe đối lập hiện còn thiếu một ghế mới đủ quyền phủ quyết, để ngăn chận việc thông qua các dự luật tại cơ quan lập pháp Hong Kong.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức sau vụ 6 nhà lập pháp đòi dân chủ bị loại vì không tuyên thệ đúng nghi thức, chỉ có 2.2 triệu cử tri đi bầu, chiếm 43%, ít hơn so với tỉ lệ 58% cử tri thành phố Hong Kong đi bầu hội đồng lập pháp hai năm trước.

Thay chỗ của Agnes Chow ra tranh cử sau khi cô bị chính phủ Trung Cộng cấm ra ứng cử vì lập trường chính trị, ứng cử viên Au Nok-hin giành được một ghế nghị viện cho phe đòi dân chủ. Ứng cử viên dân chủ Edward Yiu, nhà lập pháp bị loại vừa rồi lại thất bại trong lần trở lại, thua phiếu khít khao so với ứng cử viên Vincent Cheng của đảng thân Bắc Kinh. Tony Tse, thành viên của tổ chức tham vấn chính trị của Trung Cộng dành được một ghế.

Thành phố Hong Kong trở về với Trung Cộng vào năm 1997 sau hơn một thế kỷ đặt dưới sự cai trị của người Anh, theo chế độ “một quốc gia hai hệ thống”, được bảo đảm quyền tự trị cao và hứa hẹn được tổ chức bầu cử theo kiểu phổ thông đầu phiếu. Trong hai thập niên qua, các nhà dân chủ đối lập với Bắc Kinh luôn đòi quyền dân chủ đầy đủ, khiến tình hình căng thẳng và sôi động thường xuyên xảy ra tại thành phố Hong Kong. (Song Châu)

TAGS: hong kong