22/06/2021 | 12

Phe Cộng Hòa Thượng Viện dự kiến sẽ chận dự luật mở rộng quyền bầu cử

Phe Cộng Hòa Thượng Viện dự kiến sẽ chận dự luật mở rộng quyền bầu cử

Tin Washington DC – Đảng Dân Chủ đang sắp đưa dự luật mở rộng quyền bầu cử ra bỏ phiếu tại Thượng Viện vào cuối ngày thứ Ba, 22 tháng 6, và dự luật gần như chắc chắn sẽ bị ngăn chận bởi biện pháp quấy rối câu giờ filibuster của đảng Cộng Hòa. Dự luật dài 900 trang đang trở thành ưu tiên của đảng Dân Chủ, sau khi nhiều tiểu bang đã tự ban hành các đạo luật mới, kiểm soát việc bỏ phiếu một cách khắt khe hơn.

Tại Thượng Viện, đảng Cộng Hòa hoàn toàn đồng lòng phản đối dự luật, vì cho rằng dự luật là một sự lạm quyền của liên bang. Dự luật của đảng Dân Chủ được cho là sẽ xóa bỏ một số rào cản đối với việc bỏ phiếu, hạn chế ảnh hưởng của các nhà tài trợ giàu có đối với chính trị, và giảm ảnh hưởng đảng phái trong việc phân chia địa hạt quốc hội.

Trong khi đó, lãnh đạo Cộng Hòa Mitch McConnell đã gọi dự luật là âm mưu thâu tóm quyền lực của đảng Dân Chủ, đồng thời khuyến cáo đảng Dân Chủ không nên tìm cách sửa đổi các quy định liên quan đến filibuster, để có thể thông qua dự luật.

Sự cương quyết của đảng Cộng Hòa trong việc phản đối dự luật đã khiến nhiều nhà lập pháp Dân Chủ nghĩ đến việc sửa đổi filibuster – một quy định đã tồn tại trong nhiều thập niên tại Thượng Viện, vốn yêu cầu rằng một dự luật phải có ít nhất 60 phiếu ủng hộ để được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ Dân Chủ đã phản đối ý tưởng sửa đổi filibuster. Ngay cả Tổng Thống Joe Biden trước đây cũng từng nói rằng, ông muốn quy định về filibuster phải được bảo toàn.