05/06/2018 | 7

Phát hành DVD Asia 82 Phạm Đình Chương – Mộng Dưới Hoa

DVD Asia 82 Phạm Đình Chương-Mộng Dưới Hoa sẽ phát hành ngày 15 tháng 6, 2018 trong sự mong đợi của tất cả mọi người. Ngay bây giờ, quý vị đã có thể order DVD Asia 82 qua trang nhà www.trungtamasia.com | www.asiaeshop.com hoặc gọi vào số 714-636-3002 | 714-636- 6594.
 
Hai buổi diễn thu hình tại Pechanga ngày 28-4-2018 với đông kín khán thính giả yêu mến nhạc sĩ Phạm Đình Chương, cũng như Trung Tâm Asia đã trôi qua gần một tháng. Sự thành công này một phần là vì chương trình Nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một chủ đề cống hiến cho người yêu nhạc ngưỡng mộ và sự chờ đợi thưởng thức và hiểu tận tường gốc gác các tác phẩm giá trị chưa được Trung Tâm thực hiện thành Video bao giờ.