Phật Giáo Hoà Hảo tiếp tục bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp

Thoạt nhìn thì năm nay, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức Ngày tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn diễn ra suôn sẻ. Sự thật thì các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo từ các huyện, tỉnh khác về Chợ Mới để tham dự lễ tưởng niệm đã bị nhà cầm quyền ngăn trở thô bạo. Nhiều tín đồ đã bị hành hung. Phái đoàn của Hội đồng liên tôn giáo Việt Nam từ Sài Gòn về dự lễ khi đến huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã bị công an cưỡng bức quay trở về Sài Gòn… Từ sau 1975, mỗi lần có các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa hảo thì đồng đạo thuộc các chi phái nằm ngoài Phật giáo Hòa hảo quốc doanh đều bị ngăn chặn không cho tới làm lễ tại huyện Chợ Mới.