Phật Giáo Hoà Hảo Nam Cali tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt

Phật Giáo Hoà Hảo Nam Cali tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt

Buổi lễ có sự hiện diện của Hiền Tài Phạm Văn Khảm đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Tạ Đức Trí Thị trưởng thành phố Westminster, Ông Andrew Đỗ Giám Sát Viên địa hạt 1 quận Cam, Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng các đại diện hội đoàn, đoàn thể ,quý thân hữu, các đồng đạo phật Giáo Hoà Hảo, cùng giới truyền thông Việt Ngữ .

Buổi lễ được bắt đầu với phần ngỏ lời chào mừng của ông Ngô văn Ẩn trưởng ban tổ chức. Sau đó ông tường thuật ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ đi họp với Việt Minh, nhằm hoá giải sự va chạm giữa tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo và Việt Minh, tại nơi hội họp Ngài đã bị mưu hại,nhưng Ngài đã thoát thân được và gởi thư nhắn tín đồ hãy án binh bất động chờ đợi, và từ đó Ngài đã vắng mặt cho đến hôm nay.

Giáo Sư nguyễn Thanh Giàu Hội trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hoà Hảo, nói chuyện về ý nghĩa “Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt” Ông đã dẫn chứng những câu thơ trong Sấm giảng, Đức Thầy đã báo trước Ngài sẽ vắng mặt một thời gian, đồng thời tiết lộ sứ mạng thiêng liêng cứu đời của Ngài khi trở lại. Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu cũng nói tới người tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo lấy Tứ Ân làm gốc, gồm có : Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo (Phật, Pháp ,Tăng) và Ân Đồng Bào Nhơn Loại.

Tiếp theo là phần diễn ngâm bài thơ “Từ Giã Bổn Đạo” của Đức Huỳnh Giáo Chủ do nữ đồng đạo Phật Giáo Hoà Hảo Thái Mỹ Nĩ và đồng đạo Nguyễn Thanh Liêm đến từ San Diego. Phần phát biểu của các quan khách tham dự gồm có : Hiền Tài Nguyễn Văn Khảm đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ,Ông Tạ Đức Trí Thị trưởng thành phố Westminster,Giám Sát Viên Andrew Đỗ, và Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn .

Buổi lể kết thúc với bữa cơm chay thân mật do đoàn phụ nữ Phật Giáo Hoà Hảo khoản đãi .

Phan Đại Nam / SBTN