22/02/2016 | 1

Pháp xua người tị nạn ra khỏi nơi ở

Pháp xua người tị nạn ra khỏi nơi ở

Calais, France. (Reuters) – Hàng ngàn người chạy trốn chiến tranh và tình cảnh đói khổ đã dựng lều làm nhà ở tạm tại một địa điểm gần Calais ở nước Pháp, còn được gọi là “khu vực hỗn độn” hơn một năm qua, để chờ được vào nước Anh.

Mới đây giới chức thẩm quyền Pháp yêu cầu di dân phải dở lều trại và di tản khỏi khu vực này, nại lý do điều kiện ăn ở quá tồi tàn. Giới chức thẩm quyền Pháp đã cung cấp 750 chỗ ở dành cho di dân tại các khu tạm trú của chính phủ, làm bằng các toa container chứa hàng khổng lồ. Một di dân người Pakistan cho rằng, khu tạm trú như thế không khác trại tù, cho biết sẽ không chịu đi đâu hết và nhất quyết chờ đợi để được sang nước Anh.

Trong khi đó, một di dân Afghanistan lại cho rằng điều kiện ăn ở tại khu tạm trú làm bằng toa chứa hàng tốt hơn nhiều so với lều trại trước đây. Hôm nay, di dân bị buộc phải rời khỏi khu lều trại hỗn độn để đến chỗ ở mới. Giới chức thẩm quyền Pháp cho biết, khu lều trại này sẽ bị san bằng, và sẽ không còn người nào được phép trú ngụ. (Song Châu)