Pháp – Việt – Tây Tạng Kết Hợp Hỗ Trợ Người Tị Nạn Ukraine

Kể từ ngày Putin xâm lăng Ukraine, đã có hơn 2 triệu người Ukraine lánh nạn tại các quốc gia lân cận. Tổ chức Tị Nạn Quốc Tế (ONU) ước lượng con số này sẽ lên đến 4 triệu người. Các cuộc hỗ trợ giúp người tị nạn vẫn tiếp diễn. Đặc biệt tại Pháp, chùa Khánh Anh đã kết hợp với người Pháp và người Tây Tạng để tổ chức một buổi gây quỹ hỗ trợ người tị nạn Ukraine tại Pháp. Phóng viên Tường An tường trình sau đây: