11/03/2022 | 15

Pháp Tiếp Nhận Người Tị Nạn Ukraine

Kể từ ngày 25/2 đến nay, nước Pháp đã đón nhận khoảng 5000 người tị nạn từ Ukraine. Tại đây, họ sẽ xin quy chế tị nạn hoặc là nơi trung chuyển để tiếp tục đi sang nước khác. Từ trung tâm tiếp nhận người tị nạn Ukraine tại Paris, Phóng viên Tường An gửi về bài tường trình sau đây: