Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức nói về Hòa thượng Thích Tâm Châu

Đối với các tín đồ Phật giáo trên thế giới, sự viện tịch vào ngày 20/08/15 của đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu tại Canada là một mất mát to lớn. Ông đã đóng góp suốt cuộc đời mình cho công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và chống lại sự bất công của chính quyền CSVN. Một trong những chư tăng đã gắng bó và đồng hành cùng đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu đó là Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức. Ông đã có mặt tại tổ đình từ quan để tiễn đưa Hòa thượng Thích Tâm Châu lần cuối. Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những tâm sự của Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức trong phóng sự sau đây.