Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Pháp kỷ niệm 70 năm ngày Đồng Minh đổ bộ Normandy