Pháp dỡ bỏ phong toả từng phần, cư dân vui mừng

Hai tháng sau lần phong toả thứ ba, chính phủ Pháp đã cho dỡ bỏ lệnh phong toả theo 4 giai đoạn. Ngày 19/5 vừa qua, các nhà hàng, quán bar và một số cơ cở thương mại đã được mở cửa lại. Người dân Pháp vui mừng được sống lại phần nào không khí bình thường mặc dù đại dịch Covid19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Ký giả Tường An gửi về bài tường trình từ Paris