Pháp áp dụng “giấy chứng nhận y tế” để ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát

Trước sự lây nhiễm với cường độ mạnh hơn của biến thể Delta, ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Pháp đã khuyến khích mọi người chủng ngừa bằng cách áp dụng “Giấy chứng nhận y tế” (Pass sanitaire) Biện pháp này được đa số cư dân Pháp ủng hộ, nhưng cũng có một số phản đối. Những ý kiến khác biệt về vấn đề trên được phóng viên Tường An tường trình trong bài phóng sự sau đây: