29/11/2013 | 0

PHẢN ỨNG VỀ VIỆC QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA HIẾN PHÁP MỚI

PHẢN ỨNG VỀ VIỆC QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA HIẾN PHÁP MỚI

Tin tổng hợp – Tiến sỹ Nguyễn Quang A, người từng nhiều lần mạnh mẽ lên tiếng về các vấn đề xã hội, nhận định rằng việc Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi là điều dễ hiểu vì tuyệt đại bộ phận đại biểu quốc hội là đảng viên của Đảng Cộng sản.

Ông nói điều này không có gì ngạc nhiên và Quốc Hội từ trước tới nay chỉ làm một vai trò hợp thức hóa và thông qua để cho nó có vẻ là dân chủ mà thôi, hay nói một cách nôm na thì đó chỉ là một Quốc Hội bù nhìn mà thôi. Hiến pháp sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng giêng năm 2014, và văn bản này quy định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ. Văn bản mới cũng nói ở Việt Nam các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp cũng viết rằng mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình. Thế nhưng ai cũng biết Hiến pháp là một việc, mà đảng Cộng sản Việt Nam đã bất chấp Hiến pháp để đàn áp nhân quyền, trong khi Công an gần như toàn quyền khống chế người dân, ngay cả các cuộc xung đột tranh chấp đất là nguyên nhân gây nên những cuộc biểu tình gần như mỗi ngày, cũng không được bản Hiến pháp mới đề cập đến. Một trang mạng ở Việt Nam gọi ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử như là một ngày ô nhục của cái gọi là quốc hội Việt Nam. Phó Giám đốc khu vực châu Á thuộc tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch Phil Robertson cho rằng thay vì lắng nghe tiếng nói của hàng ngàn công dân Việt Nam đã đóng góp ý kiến để làm thế nào Hiến pháp có thể bảo vệ tốt hơn các quyền con người và nâng cao chất lượng quản trị, thì Quốc hội lại đã đồng loạt bỏ phiếu theo nguyện vọng của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, bỏ qua một cơ hội cải cách, đưa đường lối quản trị của đất nước đến gần hơn với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế mà Việt Nam miệng thì nói là tôn trọng nhưng trên thực tế thì thường xuyên vi phạm.