30/07/2014 | 0

Phản ứng trước việc điều tra Chu Vĩnh Khang

Phản ứng trước việc điều tra Chu Vĩnh Khang

Bắc Kinh, Trung Quốc. (Reuters) – Báo chí Trung Cộng đều đăng tin cựu Bộ trưởng An ninh Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra. Chu Vĩnh Khang 71 tuổi là nhân vật quan trọng nhất bị điều tra tham nhũng kể từ ngày đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc năm 1949.

Họ Chu đã bị quản thúc tại gia từ tháng 12. Ông ta là một nhân vật có quyền lực rất lớn trong chế độ đảng trị và công an trị tại Trung Cộng. Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng An ninh, họ Chu cai quản lực lượng công an, cảnh sát, các cơ quan tình báo, chánh án và các biện lý Trung Cộng.

Ngân sách dành cho an ninh nội địa tại Trung Cộng cao hơn ngân sách quốc phòng. Trong năm 2012 đã có những tin đồn Chu Vĩnh Khang là người đỡ đầu cho Bạc Hi Lai, và vợ Bạc Hy Lai bị tố cáo đã ám hại một thương gia Anh quốc.

Một nhà phân tích chính trị nói rằng vụ điều tra Chu Vĩnh Khang có thể diễn ra trong nhiều bối cảnh. Hoặc là Chu Vĩnh Khang cộng tác trong cuộc điều tra và chính quyền sẽ bắt nhiều con cọp tham nhũng khác.

Hoặc là ông ta là một con cờ chính trị để chứng tỏ Tập Cận Bình cương quyết chống tham nhũng, hay Chu Vĩnh Khang là khởi điểm để Tập Cận Bình loại trừ thành phần chống đối trong nội bộ đảng.

Họ Tập đã tuyên bố chống tham nhũng là trung tâm chính sách của ông ta, nhưng chính quyền Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đã bắt và truy tố hàng trăm nhà tranh đấu chống tham nhũng.

Báo chí Trung Cộng cho biết đã tịch thu tài sản của những người trong gia đình Chu Vĩnh Khang trị giá 90 tỷ nguyên tương đương với 14.56 tỷ mỹ kim. Trên 300 người có liên hệ gia đình hay đồng minh chính trị bị bắt giữ hay thẩm vấn. Con trai của Chu Vĩnh Khang cũng bị bắt. (H. Võ)