Phản ứng trái chiều của người dân về cuộc biểu tình dân chủ tại Hồng Kông

Trong một buổi sáng có mặt tại Mongkok, một trong những địa điểm được giới trẻ Hồng Kông chiếm đóng, SBTN đã ghi nhận lại một số phản ứng khác nhau về cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông. Mời quý vị cùng theo dõi.