Phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm Việt Nam của TT Biden ra sao? | The Kim Nhung Show

Phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm Việt Nam của TT Biden ra sao? | The Kim Nhung Show