Phản ứng của người Việt tị nạn về tuyên cáo của Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai

Trong những ngày qua, bản tuyên cáo về sự việc của VietfaceTV và đài Vĩnh Long của Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tạo được sự quan tâm của rất nhiều người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của một số đồng hương về bản tuyên cáo này.