Phản ứng của người Việt ở quận Cam về việc Trung Cộng thua kiện tại Toà Quốc Tế

Sau khi Toà Quốc Tế The Hague bác bỏ yêu sách chính đoạn của Trung Cộng tại biển Đông, niềm tin vào công lý đã trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ cho người dân Phillipines, mà còn ở các nước lân cận. đặc biệt là Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một vài chia sẻ của người Việt tại vùng Little Saigon – miền Nam Cali về phán quyết biển Đông của của Tòa Quốc Tế trong phóng sự sau đây.