Phản ứng của đồng hương Việt Nam về việc Nga gây ảnh hưởng bầu cử Hoa Kỳ

Trong bản báo cáo 15 trang được đưa ra công luận chiều thứ sáu 6/1/2017, bản báo cáo điều tra về việc Nga đã sử dụng tin tặc và nhiễu loạn thông tin nhằm gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử năm 2016 tại Hoa kỳ. Mời quý vị lắng nghe ý kiến của một số đồng hương Việt Nam về vấn đề này.