Phản ứng các nơi sau lời kêu cứu của ông Hà Văn Thành

Sau khi Đài Truyền Hình SBTN phát hình phóng sự lời kêu cứu từ nhà tù liên bang Hoa Kỳ của ông Hà Văn Thành, cô La La Truong, đại diện cho Dân Biểu Liên Ban Hoa Kỳ Ông Lou Correa lập tức liên lạc và vận động 3 dan biểu liên Bang Ông Lou Correa, Dân Biểu Harley Rouda và Dân Biểu Alan Lowenthal, cùng nhiều tổ chức tại Hoa Kỳ , Canada lên tiếng & hành động.