06/01/2016 | 0

Phân tích không phù hợp với tuyên bố của Bắc Hàn

Phân tích không phù hợp với tuyên bố của Bắc Hàn

Washington, DC. (Reuters) – Tòa Bạch Ốc tuyên bố, phân tích ban đầu về vụ thử nguyên tử của Bắc Hàn không phù hợp với loan báo thử bom nhiệt hạch thành công của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên bất kỳ vụ thử nguyên tử nào cũng sẽ vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết không có gì xảy ra trong vòng 24 giờ qua khiến cho chính phủ Hoa Kỳ phải thay đổi đánh giá về khả năng kỹ thuật và quân sự của Bắc Hàn. Ông Earnest nói thêm, Washington tiếp tục thực hiện công việc cần thiết để tìm hiểu thêm về vụ thử nguyên tử và Bắc Hàn thực hiện vào tối Thứ Ba. Bất kỳ cuộc thử nghiệm nguyên tử nào, tương tự như vụ thử mà Bắc Hàn thực vào tối Thứ Ba đều là hành động khiêu khích và vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Theo ông Earnest, Bắc Hàn tiếp tục là một trong những quốc gia cô lập nhất trên thế giới. Sự cô lập của họ càng sâu sắc hơn khi họ tìm cách thực hiện các hành động ngày càng khiêu khích hơn. (Nguyên Trân)