14/10/2020 | 0

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện mở đường cho chính quyền Tổng Thống Trump kết thúc cuộc Thống Kê Dân Số 2020

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện mở đường cho chính quyền Tổng Thống Trump kết thúc cuộc Thống Kê Dân Số 2020

Ảnh: Reuters

Vào thứ ba (ngày 13 tháng 10), Tối Cao Pháp Viện đã mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt các hoạt động cho cuộc thống kê dân số 2020. Phán quyết này sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Trump tạm ngừng tiến trình thống kê dân số diễn ra mỗi 10 năm một lần trong lúc Tòa Kháng Án vòng 9 xem xét vấn đề.

Chính quyền đã lập luận rằng họ đã nhận được đủ phản hồi để có một con số chính xác về dân số. Sự việc phát sinh sau khi Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross hủy bỏ kế hoạch được công bố vào tháng 4 để kéo dài tiến trình đếm số dân cho đến ngày 31 tháng 10 do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Vào tháng 8, ông Ross nói rằng cuộc thống kê sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 để đáp ứng thời hạn báo cáo kết quả cho Tổng thống vào ngày 31 tháng 12. Một tập hợp các nhóm vận động, các thành phố, các quận và các bộ lạc thổ dân châu Mỹ đã kiện để giữ nguyên thời hạn kéo dài.

Trong các tài liệu của tòa án, các nhóm lập luận rằng dân số trong cộng đồng của họ sẽ không được đếm chính xác trong kết quả thống kê cuối cùng nếu chính quyền thành công trong việc cắt giảm việc thu thập và giải quyết dữ kiện thống kê dân số.

Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Sonia Sotomayor, người đã phản đối phán quyết của tòa án, viết rằng chính quyền Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng hơn 99% gia đình ở 49 tiểu bang đã được tính, nhưng ngay cả một phần trăm trong số 140 triệu gia đình của Hoa Kỳ cũng tương đương với hàng trăm nghìn người không được tính đến. Bên cạnh đó, thẩm phán Sotomayor nói thêm rằng những tác hại của việc kết thúc thống kê dân số sớm hơn dự kiến là không thể khắc phục được, và người dân sẽ phải chịu tác động lâu dài trong ít nhất 10 năm tới.  (BBT)