10/09/2013 | 3

PHÂN PHÁT BẢN TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN NGAY GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

PHÂN PHÁT BẢN TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN NGAY GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

Tin Vũng Tàu – Một số những nhà tranh đấu cho nhân quyền đã thực hiện việc phân phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cho người dân tại thành phố Vũng Tàu, bất chấp việc Công an ngăn cản. Hình ảnh được quay lại và phổ biến trên internet như sau: