phản đối việt nam ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc

phản đối việt nam ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc

Tin tổng hợp – Sau khi đài SB-TN phát động phong trào Triệu con tim, một tiếng nói để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam và phản đối việc Hà Nội ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt trong và ngoài nước cùng lên tiếng phản đối việc này. Trong bản lên tiếng vừa được phổ biến ra công luận, các tổ chức đồng ký tên bao gồm Ủy ban Nhân quyền Việt Nam và Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền Việt Nam có trụ sở ở Việt Nam, cùng với Qũy Tù nhân Lương tâm, Tập hợp Vì Nền Dân Chủ, và Ủy ban Cứu người Vượt biển BPSOS có trụ sở ở Mỹ và Úc, khẳng định Việt Nam chưa xứng đáng đứng vào cơ cấu liên chính phủ của Liên hiệp quốc có nhiệm vụ xem xét các vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Bản tuyên bố viết rằng cả thế giới đều thấy rằng chính quyền Hà Nội vi phạm rất trắng trợn quyền tự do lên tiếng của người dân, điển hình như các vụ xử blogger như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon, hoặc đàn áp các cuộc biểu tình của dân oan hay của những người muốn lên tiếng về chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa. Bản lên tiếng nêu rõ với những thành tích chà đạp nhân quyền trầm trọng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không đủ tư cách của một thành viên hiểu và tôn trọng đầy đủ các quyền con người để phân xử sự vi phạm nhân quyền của các nước khác. Bản lên tiếng kịch liệt phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà không hề có tiến bộ nào trong việc tôn trọng và tuân thủ Tuyên ngôn Nhân quyền 1948.