Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Phản đối phiên toà xử Bùi Thị Minh Hằng tại LSQ San Francisco

Phản đối phiên toà xử Bùi Thị Minh Hằng tại LSQ San Francisco