Phản đối CSVN triệt hạ cơ sở tôn giáo tại Thủ Thiêm

Chùa Liên Trì – nơi tổ chức những buổi cứu tế cho người nghèo và các chiến sĩ thương binh VNCH đang đứng trước nguy cơ bị chính quyền CSVN triệt hạ. Hội đồng Liên Tôn kêu gọi đồng bào khắp nơi hãy ký thỉnh nguyện thư để phản đối chính quyền CSVN thực hiện mưu đồ triệt hạ chùa vì lợi nhuận của các phe phái trong Đảng CSVN. Xin mời quý vị ký vào đây để hỗ trợ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và quyền tự do tôn giáo của người dân Việt: http://chn.ge/Xldxow?share_id=zqYSdLqmCR