22/09/2015 | 0

Phản đối bản án bất công dành cho 13 dân oan Thạnh Hóa, Long An

Phản đối bản án bất công dành cho 13 dân oan Thạnh Hóa, Long An

Ngay sau đó, 19 tổ chức xã hội dân sự độc lập đã cùng đồng thanh trong ‘Bản Lên tiếng về phiên tòa xử 12 dân oan Thạnh Hóa, Long An ngày 15-16/09/2015’. Vụ án bất công ở Long An được truy nguyên bởi điều 5 Luật Đất đai 2003: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”; và điều 53 Hiến pháp 2013: “Đất đai, tài nguyên… là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đây là một nguyên tắc luật pháp bất công, vì đã tước đoạt quyền tư hữu đất đai của công dân vốn hết sức tự nhiên và phổ quát. Nó vừa đểu giả lường gạt, vì che giấu ý đồ của đảng CSVN muốn nắm lấy các phương tiện vật chất quan trọng hàng đầu này để duy trì quyền lực dài lâu.

Từ nguồn cơn trên, trong đại đa số trường hợp, các Ủy ban nhân dân dùng nhiều chiêu trò để ép dân nhận đền bù giá rẻ mạt, kiểu ăn cướp và giết dần mòn. Đến lúc nhân dân đi tìm công lý nơi Quốc hội, viện kiểm sát và tòa án, thì từ trung ương đến địa phương, từ tỉnh xuống huyện đều bênh vực chính quyền. Và cuối cùng, tất cả dựng nên một phiên tòa giả tạo, tống người dân vào ngục nhiều năm để họ hết nghị lực tinh thần và khả năng tài chánh mà kiện tụng.

Chính quyền còn dùng công an đủ loại, kết hợp cùng dân phòng và côn đồ với số lượng áp đảo và hung khí đầy tay, với đầu óc mù quáng trước lệnh trên, và đôi mắt tối mờ trước tiền thưởng. Chúng trấn áp những người dân vô tội không tấc sắt trong tay một cách hết sức dã man tàn bạo.

Các tổ chức xã hội dân sự độc lập đòi hỏi nhà cầm quyền phải lập tức trả tự do vô điều kiện cho 13 tù nhân vô tội; tha thiết kêu gọi đồng bào hải ngoại, các chính phủ dân chủ và các cơ quan nhân quyền, một lần nữa hãy nhận ra bộ mặt đích thật của đảng và nhà cầm quyền CSVN, để giúp nhân dân VN sớm khôi phục chân lý, công bình, tình thương và tự do.

Khác hẳn với tình trạng những dân oan cô độc bị đàn áp trước đây như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết…, giờ đây làn sóng dân sự hỗ trợ tinh thần và cả vật chất cho dân oan mất đất đang ngày càng kết đoàn và sôi sục từ Bắc chí Nam.

Lê Dung / SBTN