12/12/2015 | 0

Phải nhận tội nếu muốn được trị bệnh trong tù

Phải nhận tội nếu muốn được trị bệnh trong tù

Mặc dầu được chẩn bệnh bởi bác sĩ của nhà tù, và tuy bị đau đớn nặng nề, bà được bảo là sẽ không được trị bệnh cho đến khi bà thú nhận những tội mà bà bị kết án. Bà Trần Thị Thúy là một tiểu thương, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và nhà hoạt động cho dân oan. Bà bị bắt vào tháng 8 năm 2010, và bị đem ra xét xử cùng với sáu nhà hoạt động dân oan khác tại Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Bến Tre vào ngày 30 tháng 5 năm 2011. Bà bị kết án 8 năm tù giam vì tội có những hoạt động nhằm lật đổ nhà nước, và 5 năm quản chế sau khi thụ án tù.

Bà Thúy bị trở bệnh trong trại khoảng tháng 4 năm 2015, bác sĩ chẩn đoán bà bị bướu ở tử cung, nhưng bà không được điều trị. Bà đi đứng khó khăn, cần phải chống nạng hoặc cần được giúp đỡ. Bà Trần Thị Thúy bị đau đớn nặng nề và bảo với gia đình là trong những tháng gần đây có nhiều lúc cảm thấy gần chết.

Việc khước từ trị bệnh trong những hoàn cảnh này không khác gì với việc tra tấn. Đây là một vi phạm vào Công Ước chống Tra Tấn, đã có hiệu lực tại Việt Nam.

Ủy Ban Điều Tra Về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã phán quyết là việc giam giữ bảy nhà hoạt động kể cả bà Trần Thị Thúy là tùy tiện, và kêu gọi CSVN trả tự đo và đền bù cho họ.

Thanh Lan / SBTN