18/11/2022 | 62

Phải mất chừng bao lâu nữa cuộc dàn xếp nội bộ của đảng Cộng Hòa tại hạ viện mới xong ?