Phải kiện Trung Quốc để bảo vệ đất nước

Trước năm 1975, chính quyền Cộng sản miền Bắc đã cậy nhờ quân sự, khí tài của Trung Quốc để tiến hành xâm lược miền Nam; và sau năm 1975, đổi lại, cộng sản Việt Nam đã để Trung Quốc chiếm giữ nền kinh tế Việt Nam. Chính thực tế đó nên hiện tại ở Việt Nam vẫn chỉ là câu chuyện đấu tranh suông với Trung Quốc mà không có bất cứ định chế giải quyết tranh chấp quốc tế nào. Được trưng ra chỉ là những bằng chứng để dành cho người dân tự xem, tự trầm trồ với nhau rằng chúng ta có chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế; nhưng đồng thời cũng buộc phải chấp nhận thực tế là Trung Quốc vẫn chiếm đóng nhiều đảo của Việt Nam, vẫn cấm ngư dân Việt đánh bắt cá trên chính vùng biển của mình.