Phái đoàn người Việt Bắc Cali lên đường đến Washington DC

6:00 Sáng ngày 4/7/2018, phái đoàn người Việt bắc Cali lên đường đến Washington DC. Đoàn đã đi xuyên nước Mỹ, qua hàng chục tiểu bang để đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn để cùng đồng hương từ khắp các tiểu bang tề tựu về đây tham dự cuộc tổng biểu tình ngày 7/7/2018 chống lại dự luật cho mướn 3 đặc khu chiến lược và luật an ninh mạng của chính quyền cộng sản Việt nam. Điều quan trọng nhất của cuộc biểu tình chính là cho chính phủ Hoa Kỳ biết được âm mưu xâm chiếm Việt Nam của chính Trung Cộng qua sự tiếp tay của những kẻ bán nước trong đảng CSVN.