12/04/2015 | 4

Phái đoàn CSVN sang Mỹ tìm hiểu về cải cách thể chế

Phái đoàn CSVN sang Mỹ tìm hiểu về cải cách thể chế

Chuyến thăm Mỹ của bà kéo dài từ 11 đến 21/4, ngay sau khi bà vừa tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trao đổi với các chuyên gia, học giả về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như việc cải cách thể chế luật pháp và tư pháp của Việt Nam.

Chương trình Lãnh đạo Quản trị cao cấp của Việt Nam VELP được Bộ Ngoại giao CSVN, Chương trình Việt Nam ở Trường Harvard Kennedy và cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP đồng tổ chức. Ngày đại hội đảng cộng sản sắp đến, Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức. Đây là cơ hội mà các viên chức lãnh đạo CSVN trao đổi với các học giả các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và duy trì bình đẳng.

Đề cương của chương trình cho biết trong kinh tế, chính phủ xác định nhu cầu tăng tính cạnh tranh cho khu vực tư nhân, và khẳng định sự cần thiết cải cách doanh nghiệp nhà nước. Về chính trị, cơ quan lập pháp ở mọi cấp cần tăng cường tính đại diện cho dân.

Trên thực tế, kinh nghiệm ở các nước khác cho thấy quốc hội đóng vai trò quan trọng để phân bổ nguồn lực hiệu quả, còn quốc hội Việt Nam chỉ là bù nhìn.

Tại diễn đàn này, phái đoàn chính phủ CSVN sẽ học hỏi làm thế nào có hệ thống quản trị hiện đại, làm sao chuyển đổi mà vẫn duy trì ổn định chính trị và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng là Bí thư tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Theo tiểu sử thì bà có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Chính trị.

Thanh Lan / SBTN